5 -11
Om företaget
Erbjudande
Kurser
Affärsidé
Datasupport
Övriga tjänster
Utförda jobb
Kontaktinfo

Förutom utbildningar så erbjuder vi en hel del annat också


Mobila lösningar för yrkestrafiken

Får vi erbjuda ett öppet, smidigt och lättanvänt trafiksystem?

Snabba upp och förenkla ditt arbete. Kombinera transportplanering, prissättning, transportorder och mobildatasystem i ett enda system, anpassat efter Din verksamhet. Andra viktiga funktioner som finns i systemet är uthyrning, ruttplanering och fakturering/avräkning.

Du kommer att upptäcka att körsträckorna minskar och ditt lastutnyttjande ökar. Glappet mellan utfört arbete och färdig faktura minskar markant. Effektiviteten och lönsamhet stiger i din verksamhet och du skapar möjligheter att utveckla både affärer och ditt företag.

Vi erbjuder helhetslösningar med totalinstallation av transportledarsystem, service och support, uppgradering av befintliga system och utbildning för att smidigt kunna hantera systemen. Vi installerar även de mobila systemen i fordonen, ger service och support på utrustningen, uppgradering av mobila system och utbildning för att snabbt och enkelt komma igång med användningen.

Du får dessutom snabb och nära service lokaliserat här i inlandet.

Andra strängar på vår lyra:


Uppdaterad: 2008-10-28